מציג את כל 9 התוצאות

DUSTEX

Water dispersion system for industrial dust suppression

Product features

Tailor-made systems are possible

Universal application

High effectiveness with a low requirement for water and air

Low installation costs

Sturdy, universal, easy-to-maintain system components

Frost-resistant fittings to protect against disruption from the onset of low temperatures

Self-cleaning nozzles using ultrasound

Areas of application

Conveyor-belt transfers

Crushers

Sieves

Tips

Stockpiles deposits

Multi-line Lubrication

The ILC multi-output pumps are applied where simultaneous lubrication is required at several points without using dispensers. Oil-based to lubricate the catenary and moving components, they may have different capacities. The grease versions are intended to be used in heavy-duty industrial sectors

VSR BLUSTER

Air cannons and air injectors for pneumatic removal of blockages and deposit build-up in silos

Free-blowing of funnels, pipes and filters

Shock aerating of bulk goods and soil

Air-blowing moulds and tools

Cleaning probes and heat exchangers

Delivery program

are available in sizes from 12 to 500 l content and blasting cross-sections of DN 50, DN 100 and DN 150.

are available in sizes of 2, 5 and 8 l content.

מערכת גירוז ושימון אוטומטית

המערכת אספקת גריז הנפחית שהיא מערכת גירוז ושימון אוטומטית -מבוססת על הזרמת שמן או גריז דרך מזרקים. הזרמת הגריז או השמן הינה מדויקת ומוגדרת מראש לכל נקודה ונקודה הנדרשת לגירוז או שימון, המערכת בלתי תלויה הן בטמפרטורות או בסמיכות של השמן או הגריז. ניתן להשתמש במשאבות חשמליות או פניאומאטיות קיימות, על מנת להבטיח הזרמה של גריז / שמן בזמן קצוב דרך מזרקים שונים, מערכת ההזרקה יודעת להזרים מ- 15cc עד 1000cc בכל מהלך פעולה של המשאבה.

מערכת גירוז ושימון ע”י סגמנטים

מערכות הגירוז הפרוגרסיבי מאפשרים שימוש בשמן או גריז עד(NLGI 02 ). המערכת מאפשרת סיכה באופן בטוח לכל נקודות החיכוך של המכונה. המחלקים הפרוגרסיביים יכולים להגיע עד 24 נקודות גירוז במחלק אחד ועד אין סוף נקודות במערכת רב קווית. המערכת יודעת בתכנון נכון לקחת אחריות לגבי כמות הגריז / שמן ולספק את  הכמות הנכונה והמתאימה עבור כל נקודה. המערכת מאפשרת בקרה מכאנית ואלקטרונית להבטיח את הספקת הגריז לכל נקודה ונקודה בהתאם לתכנון ולכמות הנדרשת.

מערכת שימון וגירוז ע”י אוויר או חשמל

מערכות שמן קלות מאד להרכבה, מערכות מדויקות וזולות בהתבסס על קו אחד המאפשר חיבור של יחידות שעובדות ביחס דחיסה של שמן לפי קוטר הבוכנה. ניתן להשתמש עם משאבות חשמליות, פניאומאטיות  ו/או ידניות הנמצאות בקטלוג בעלות יכולת הספקה של עד 200cc לדקה, בהתאם לקוטר בוכנת הדחיסה. כמות השמן תלוי בלחץ הדחיסה ע"י המשאבה וסמיכות השמן.

מערכת שימון וגירוז ע”י אוויר בהתזה

מערכות לשימון וקירור מינימאלי המחליפות את מי החלב, המיועדות לקירור כלי העבודה והמוצר הנעשות ע"י התזת שמן בלחץ אויר ושמן, מערכות אלו בשימוש במכונות המאפשרות סיכה בספריי שמן בלחץ וע"י כך מונעת את חימום החלקים, בעזרת המערכת שמן אויר, הם שומרים על אורך חיי המוצר והכלים הבאים במגע עיבוד עם החלקים.

מערכת שימון וגירוז ע”י משאבת אוויר

מערכות אויר שמן הינן מערכות בטוחות ואמינות בעלות טכנולוגיה חדשה לביצוע לובריקציה ושימון מכלולים כמו צירים (ספינדלים) ומסבים הנעים במהירויות גבוהות. השימוש העיקרי של מערכות אלה הם שימון בלחץ אויר שמן שמטרתו לקרר את הצירים והמיסבים הנעים במהירויות גבוהות ולבצע ניקוי של לכלוך מצטבר או גרדים במערכת. מערכת לובריקציה זו מוצעת על משאבות פניאומאטיות וחשמליות המותקנות עם גשש אינדוקטיבי, המאפשר בבדיקה כפולה ואמינה שאכן השמן מגיע לכל נקודה במערך השימון.